'Shui su wen yan' by Li Yi (748-829), translated & zero-count stitched by John for 2010/11.
Calligraphy by Gu Gan from the book Tangshi Shufa.